Dofinansowania

Rybactwo i Morze

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2

Nazwa projektu: "Podjęcie działalności gospodarczej poprzez otwarcie gabinetu stomatologicznego."

Inwestycja została zrealizowana poprzez zakup środków trwałych takich jak:
 • Nóż elektrochirurgiczny w ilości 1 szt. za kwotę 2950 zł
 • Unit stomatologiczny z górnym prowadzeniem w ilości 1 kpl. za kwotę 95900 zł
 • Kompresor z osuszaczem w ilości 1 szt. za kwotę 7900,01 zł
 • Pompa ssąca mokra w ilości 1 szt. za kwotę 4700 zł
 • Separator amalgamatu w ilości 1 kpl. za kwotę 9500 zł
 • Zestaw implantologiczny w ilości 1 szt. za kwotę 37200 zł
 • Endomotor w ilości 1 szt. za kwotę 7100 zł
 • Endometr w ilości 1 szt. za kwotę 2899,99 zł
 • Urządzenie do termoplastycznej kondensacji gutaperki w ilości 1 szt. za kwotę 7899,99 zł
 • Zestaw narzędzi stomatologicznych w ilości 1 kpl. za kwotę 17319,64 zł
 • Autoklaw 22 l w ilości 1 szt. za kwotę 17200 zł
 • Lupa stomatologiczna z światłem LED w ilości 1 szt. za kwotę 6100 zł
 • Mikroskop z uchylnym binokularem 0-180 stopni w ilości 1 szt. z kwotę 82000 zł
 • Asystor stomatologiczny systemem łagodnego zamykania szuflad w ilości 1 szt. za kwotę 2050 zł
 • RTG punktowe i fartuch ochronny w ilości 1 szt. za kwotę 10500 zł
 • Czujnik RVG i pozycjonery w ilości 1 szt. za kwotę 14000 zł
 • Komputer w ilości 1 szt. za kwotę 5904 zł
 • RTG punktowe i fartuch ochronny w ilości 1 szt. za kwotę 11300 zł
Łączna wartość inwestycji wyniosła 342 423,63 zł. Cel jaki zakładał wnioskodawca tj. "Podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) poprzez zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego" został zrealizowany dzięki tej inwestycji. Operacja przyczyniła się do zrealizowania wskaźników takich jak: Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz Liczba operacji związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Wnioskowana kwota pomocy wyniosła 148 543 zł z czego 126 261,55 zł stanowił wkład Funduszy Europejskich.

 

Nazwa projektu: Zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego w celu rozwoju działalności.

W ramach projektu zostały zakupione następujące środki trwałe: unit stomatologiczny z górnym prowadzeniem w ilości 1 kpl oraz urządzenie do sedacji wziewnej w ilości 1 szt.

Cel operacji: „Rozwój działalności gospodarczej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy poprzez zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego” został zrealizowany poprzez zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

Wartość inwestycji wyniosła 134 500 zł. Kwota dotacji 54 526 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 46 347,10 zł.