Badania rentgenowskie

Badanie rentgenowskie – w celu właściwego zdiagnozowania, oraz zastosowania odpowiedniego leczenia, niezbędnym elementem jest badanie rentgenowskie.
Informacja o wpływie działalnosci wykonywanej przez Praktykę Stomatologiczną Ryszard Sosnowski w Żarkach z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko.
W Praktyce Stomatologicznej Ryszard Sosnowski w Żarkach działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki medycznej.
W Praktyce Stomatologicznej Ryszard Sosnowski w Żarkach stosowane są urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w Pracowni Rentgenowskiej.
Miejsce gdzie do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujace jest oznakowane jako Teren Nadzorowany i chronione jest przed dostępem osób nieupoważnionych. W Pracowni tej przebywać mogą jedynie pracownicy oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym.

 

W naszym gabinecie dysponujemy:

  • Zdjęcia celowane (radiowizjografia)
  • Pantomogram
  • Zdjęcie cefalometryczne (ortodoncja)
  • Tomografia komputerowa CBCT